W jakiego rodzaju sytuacjach można korzystać z ekspertyz grafologicznych, jakimi sprawami się zajmują profesjonalni grafologowie.

Wiele spraw sądowych dotyczy fałszerstw różnych dokumentów, przykładowo umów lub testamentów. Dla osoby posuwającej się do takiego działania przeważnie wiąże się to z różnymi materialnymi korzyściami.

przekrój - firmy
Napisał: Jiří Beroušek
Na podstawie: http://www.flickr.com
Jeśli była sfałszowana umowa, to poszkodowany będzie musiał spłacać zobowiązania, jakich nie zaciągał, czy też traci jakieś dobra materialne, łącznie z nieruchomościami lub samochodami. Dużo spraw wiążących się z fałszowaniem dokumentów będzie też dotyczyć testamentów, trafiają się osoby, które nie chcą się zgodzić z decyzją spadkodawcy i przy pomocy sfałszowanych dokumentów próbują zdobyć nielegalnie majątek. Niekiedy będzie również tak, że ktoś wypiera się swojego podpisu, twierdząc, że to nie on go składał, jeżeli nie ma żadnych świadków którzy to będą mogli potwierdzić, to także temat może wymagać odpowiedniego wyjaśnienia.

Kliknij ten odsyłacz oraz zobacz więcej (http://www.komornikolesno.pl/licytacje-komornicze/) bardziej precyzyjnych informacji odnoszących się do analizowanego tutaj tematu. Niewątpliwie jest on niezwykle emocjonujący.

W każdym takim przypadku konieczna będzie pomoc jakiegoś specjalisty, którym w tej sytuacji będzie grafolog. Tak naprawdę będzie się on zajmował analizowaniem odręcznego pisma i weryfikowaniem jego autentyczności, z jego pomocy bardzo często korzystają najróżniejsze instytucje, na przykład sądy, prokuratura czy policja.

W przypadku wątpliwości co do tego, czy podpis jest autentyczny można zawnioskować o wykonanie koniecznych badań w tym obszarze. W tym celu powołany może zostać biegły sądowy katowice, jakiego zadaniem będzie dokładne wyjaśnienie całej sprawy i zaprezentowanie wyników. W celu zweryfikowania tego, czy dokumenty są autentyczne grafolog skorzystać może z rozmaitych rzeczy. Nie do przecenienia jest jego doświadczenie i wiedza, wiedzę można zdobyć na kilku uczelniach w naszym kraju, a doświadczenie zdobywa się razem z nowymi problemami, które się rozwiązało. Obecnie dużą pomocą dla grafologów są także różnego rodzaju informatyczne narzędzia, jakie w ostatnim czasie zaprojektowano i wykonano.

W dużym stopniu wspierają one pracę grafologów wychwytując szczegóły, które umknąć mogą ludzkim oczom. W czasie badań tekstu jest sprawdzane dużo jego elementów, na przykład wielkość i kształt liter, sposób ich łączenia czy odległości.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-09-28 13:39:04